Everlasting – BOOK

149

הספר הכי מדהים שיש לנו, תהיו בטוחות.

עוסק בטכניקת ייבוש ושימור פרחי בר, החל משלב הקטיף של הפרחים.

תוכלי למצוא בו הדרכות לשזירת חישוקים, מסרקיות, זרי ראש ועוד

עמוס בידע אינסופי ששוה זהב!

נשארו במלאי רק 2